ראשי הצגות לוח הצגות - הבימה

לוח הצגות

אפריל 2014

תאריך ההצגה שעה אולם
16.04.14 , ד ' המשאלה של הצבי - ילדים 10:00 אולם הבימה 4
המשאלה של הצבי - ילדים 12:30 אולם הבימה 4
סוד מראת הקסם- ילדים 15:00 אולם הבימה 4
משהו טוב 16:30 אולם ברטונוב הזמן הצגה
סוד מראת הקסם- ילדים 17:00 אולם הבימה 4
זרעים של שתיקה 20:00 אולם מסקין הזמן הצגה
משהו טוב 20:00 אולם ברטונוב הזמן הצגה
17.04.14 , ה ' המשאלה של הצבי - ילדים 10:00 אולם הבימה 4
המשאלה של הצבי - ילדים 12:30 אולם הבימה 4
סוד מראת הקסם- ילדים 15:00 אולם הבימה 4
זרעים של שתיקה 16:30 אולם מסקין הזמן הצגה
הקמצן 16:30 אולם רובינא הזמן הצגה
סוד מראת הקסם- ילדים 17:00 אולם הבימה 4
זרעים של שתיקה 20:00 אולם מסקין הזמן הצגה
משהו טוב 20:00 אולם ברטונוב הזמן הצגה
18.04.14 , ו ' המשאלה של הצבי - ילדים 10:00 אולם הבימה 4
הקמצן 11:00 אולם רובינא הזמן הצגה
המשאלה של הצבי - ילדים 12:30 אולם הבימה 4
סוד מראת הקסם- ילדים 15:00 אולם הבימה 4
19.04.14 , ש ' אליסה- קרקס Y בארץ הפלאות 10:00 אולם רובינא הזמן הצגה
אליסה- קרקס Y בארץ הפלאות 12:00 אולם רובינא הזמן הצגה
אליסה- קרקס Y בארץ הפלאות 14:00 אולם רובינא הזמן הצגה
משהו טוב 18:00 אולם ברטונוב הזמן הצגה
משהו טוב 20:30 אולם ברטונוב הזמן הצגה
זרעים של שתיקה 20:30 אולם מסקין הזמן הצגה
הקמצן 20:30 אולם רובינא הזמן הצגה
20.04.14 , א ' סיפור סיור 11:00 אולם רובינא הזמן הצגה
סיפור סיור 12:30 אולם רובינא הזמן הצגה
21.04.14 , ב ' הקמצן 20:30 אולם רובינא הזמן הצגה
המאהב 20:30 אולם מסקין הזמן הצגה
22.04.14 , ג ' הקמצן 16:30 אולם רובינא הזמן הצגה
המאהב 20:00 אולם מסקין הזמן הצגה
היריקה 20:00 אולם ברטונוב הזמן הצגה
ונוס בפרווה 20:00 אולם הבימה 4 הזמן הצגה
23.04.14 , ד ' אדם לא מת סתם 16:30 אולם ברטונוב הזמן הצגה
המאהב 16:30 אולם מסקין הזמן הצגה
משהו טוב 20:00 אולם רובינא הזמן הצגה
המאהב 20:00 אולם מסקין הזמן הצגה
אדם לא מת סתם 20:00 אולם ברטונוב הזמן הצגה
ונוס בפרווה 20:00 אולם הבימה 4 הזמן הצגה
24.04.14 , ה ' המאהב 16:30 אולם מסקין הזמן הצגה
החייל האמיץ שוויק 16:30 אולם רובינא הזמן הצגה
החייל האמיץ שוויק 20:00 אולם רובינא הזמן הצגה
המאהב 20:00 אולם מסקין הזמן הצגה
ונוס בפרווה 20:00 אולם הבימה 4 הזמן הצגה
אדם לא מת סתם 20:00 אולם ברטונוב הזמן הצגה
26.04.14 , ש ' שבת תרבות 11:00 אולם רובינא הזמן הצגה
החייל האמיץ שוויק 18:00 אולם רובינא הזמן הצגה
המאהב 18:00 אולם מסקין הזמן הצגה
אדם לא מת סתם 20:30 אולם ברטונוב הזמן הצגה
ונוס בפרווה 20:30 אולם הבימה 4 הזמן הצגה
המאהב 21:00 אולם מסקין הזמן הצגה
החייל האמיץ שוויק 21:00 אולם רובינא הזמן הצגה
28.04.14 , ב ' הכתה שלנו 16:30 אולם מסקין הזמן הצגה
הכתה שלנו 20:00 אולם מסקין הזמן הצגה
החייל האמיץ שוויק 20:00 אולם רובינא הזמן הצגה
השבועה 20:00 אולם ברטונוב הזמן הצגה
29.04.14 , ג ' הכתה שלנו 16:30 אולם מסקין הזמן הצגה
סיפור סיור 17:00 אולם רובינא הזמן הצגה
בוסתן ספרדי 20:00 אולם רובינא הזמן הצגה
הכתה שלנו 20:00 אולם מסקין הזמן הצגה
השבועה 20:00 אולם ברטונוב הזמן הצגה
דטנר על הגג 21:00 אולם הבימה 4
30.04.14 , ד ' השבועה 16:30 אולם ברטונוב הזמן הצגה
בוסתן ספרדי 16:30 אולם רובינא הזמן הצגה
הכתה שלנו 20:00 אולם מסקין הזמן הצגה
השבועה 20:00 אולם ברטונוב הזמן הצגה
בוסתן ספרדי 20:30 אולם רובינא הזמן הצגה
דטנר על הגג 21:00 אולם הבימה 4

מאי 2014

תאריך ההצגה שעה אולם
01.05.14 , ה ' הקמצן 20:00 אולם רובינא הזמן הצגה
הכתה שלנו 20:00 אולם מסקין הזמן הצגה
ארץ חדשה 20:00 אולם ברטונוב הזמן הצגה
02.05.14 , ו ' הקמצן 12:00 אולם רובינא הזמן הצגה
03.05.14 , ש ' הקמצן 20:30 אולם רובינא הזמן הצגה
ארץ חדשה 20:30 אולם ברטונוב הזמן הצגה
הכתה שלנו 20:30 אולם מסקין הזמן הצגה
06.05.14 , ג ' אדם לא מת סתם 20:00 אולם ברטונוב הזמן הצגה
ונוס בפרווה 20:00 אולם הבימה 4 הזמן הצגה
הקמצן 20:00 אולם רובינא הזמן הצגה
המאהב 20:00 אולם מסקין הזמן הצגה
07.05.14 , ד ' אדם לא מת סתם 16:30 אולם ברטונוב הזמן הצגה
ונוס בפרווה 20:00 אולם הבימה 4 הזמן הצגה
המאהב 20:00 אולם מסקין הזמן הצגה
עת דודים 20:00 אולם רובינא הזמן הצגה
08.05.14 , ה ' אדם לא מת סתם 16:30 אולם ברטונוב הזמן הצגה
ונוס בפרווה 20:00 אולם הבימה 4 הזמן הצגה
עת דודים 20:00 אולם רובינא הזמן הצגה
המאהב 20:00 אולם מסקין הזמן הצגה
09.05.14 , ו ' ונוס בפרווה 11:00 אולם הבימה 4 הזמן הצגה
אדם לא מת סתם 11:00 אולם ברטונוב הזמן הצגה
המאהב 12:30 אולם מסקין הזמן הצגה
10.05.14 , ש ' עת דודים 20:30 אולם רובינא הזמן הצגה
ונוס בפרווה 20:30 אולם הבימה 4 הזמן הצגה
המאהב 21:00 אולם מסקין הזמן הצגה
11.05.14 , א ' המאהב 16:30 אולם מסקין הזמן הצגה
המאהב 20:00 אולם מסקין הזמן הצגה
היריקה 20:00 אולם ברטונוב הזמן הצגה
גבירתי הנאווה 20:00 אולם רובינא הזמן הצגה
12.05.14 , ב ' המאהב 20:00 אולם מסקין הזמן הצגה
גבירתי הנאווה 20:00 אולם רובינא הזמן הצגה
13.05.14 , ג ' גבירתי הנאווה 20:00 אולם רובינא הזמן הצגה
השבועה 20:00 אולם ברטונוב הזמן הצגה
זרעים של שתיקה 20:00 אולם מסקין הזמן הצגה
14.05.14 , ד ' זרעים של שתיקה 20:00 אולם מסקין הזמן הצגה
השבועה 20:00 אולם ברטונוב הזמן הצגה
גבירתי הנאווה 20:00 אולם רובינא הזמן הצגה
15.05.14 , ה ' זרעים של שתיקה 16:30 אולם מסקין הזמן הצגה
זרעים של שתיקה 20:00 אולם מסקין הזמן הצגה
השבועה 20:00 אולם ברטונוב הזמן הצגה
גבירתי הנאווה 20:00 אולם רובינא הזמן הצגה
17.05.14 , ש ' שבת תרבות 11:00 אולם רובינא הזמן הצגה
גבירתי הנאווה 20:30 אולם רובינא הזמן הצגה
השבועה 20:30 אולם ברטונוב הזמן הצגה
זרעים של שתיקה 20:30 אולם מסקין הזמן הצגה
18.05.14 , א ' זרעים של שתיקה 20:00 אולם מסקין הזמן הצגה
19.05.14 , ב ' זרעים של שתיקה 20:00 אולם מסקין הזמן הצגה
מירל'ה אפרת 20:00 אולם רובינא הזמן הצגה
משהו טוב 20:00 אולם ברטונוב הזמן הצגה
דטנר על הגג 21:00 אולם הבימה 4
20.05.14 , ג ' מירל'ה אפרת 16:30 אולם רובינא הזמן הצגה
מירל'ה אפרת 20:00 אולם רובינא הזמן הצגה
משהו טוב 20:00 אולם ברטונוב הזמן הצגה
הכתה שלנו 20:00 אולם מסקין הזמן הצגה
21.05.14 , ד ' הכתה שלנו 20:00 אולם מסקין הזמן הצגה
משהו טוב 20:00 אולם ברטונוב הזמן הצגה
22.05.14 , ה ' הכתה שלנו 20:00 אולם מסקין הזמן הצגה
בוסתן ספרדי 20:00 אולם רובינא הזמן הצגה
23.05.14 , ו ' הכתה שלנו 11:00 אולם מסקין הזמן הצגה
24.05.14 , ש ' אליסה- קרקס Y בארץ הפלאות 10:00 אולם רובינא הזמן הצגה
אליסה- קרקס Y בארץ הפלאות 12:00 אולם רובינא הזמן הצגה
אליסה- קרקס Y בארץ הפלאות 14:00 אולם רובינא הזמן הצגה
בוסתן ספרדי 20:30 אולם רובינא הזמן הצגה
הכתה שלנו 20:30 אולם מסקין הזמן הצגה
25.05.14 , א ' קונצרטה לשמונה 20:00 אולם ברטונוב הזמן הצגה
המאהב 20:00 אולם מסקין הזמן הצגה
26.05.14 , ב ' המאהב 20:00 אולם מסקין הזמן הצגה
החייל האמיץ שוויק 20:00 אולם רובינא הזמן הצגה
קונצרטה לשמונה 20:00 אולם ברטונוב הזמן הצגה
27.05.14 , ג ' המאהב 16:30 אולם מסקין הזמן הצגה
החייל האמיץ שוויק 17:00 אולם רובינא הזמן הצגה
החייל האמיץ שוויק 20:00 אולם רובינא הזמן הצגה
המאהב 20:00 אולם מסקין הזמן הצגה
ציפור אש יונה וולך 20:00 אולם ברטונוב
28.05.14 , ד ' המאהב 20:00 אולם מסקין הזמן הצגה
29.05.14 , ה ' החולה ההודי 20:00 אולם מסקין הזמן הצגה
עת דודים 20:00 אולם רובינא הזמן הצגה
קונצרטה לשמונה 20:00 אולם ברטונוב הזמן הצגה
30.05.14 , ו ' עת דודים 11:00 אולם רובינא הזמן הצגה
החולה ההודי 11:00 אולם מסקין הזמן הצגה
31.05.14 , ש ' קונצרטה לשמונה 18:00 אולם ברטונוב הזמן הצגה
קונצרטה לשמונה 20:30 אולם ברטונוב הזמן הצגה
החולה ההודי 20:30 אולם מסקין הזמן הצגה
עת דודים 20:30 אולם רובינא הזמן הצגה